Anker, Carsten Tank BREV TIL: de Sercey, Pierre César Charles Guillaume FRA: Anker, Carsten Tank (1814-07-24)

22.—25.

fremdeles til den franske Admiral Mr. de Sercey, der opholdt sig i London i Anledning af en Fangeudveksling. Flere Gange skrev han til Greneralkonsul Horneman og til Mathias Røberg i Portsmouth i Anledning af en lignende Sag, og til Pastor Kierulf i Hoburn om Understøttelse til norske Krigsfanger.