Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1817-04-16)

10.

Under 16. April 1817 skriver Prinsen fra Kjøbenhavn:

Min kjære Anker.

Jeg havde haabet at modtage Brev ira Dem med Deres Søn, men forgjæves! Sin Fader ulig i Tanker og Handlemaade har han ikke engang søgt Leilighed at gjøre mig sin Opvartning her i Kjøbenhavn, hvisaarsag jeg hverken har seet ham eller hans Kone før min Afreise. Neppe har De vidst af hans Hensigt at opføre sig saaledes 2. — — — — — — — — — — — — —

Jeg afreiser iaften til Odense. Med Venskab og Høiagtelse

Christian Frederik.