Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-06-30)

39.

Eidsvoldd. 30. Juni 1812.

Skal der da intet blive af med den norske Reise iaar? Der er kanske ikke engang bandlet derom? Saa er det tydeligt, qu’on ne le veut pas [at man ikke vil den]. Kunde jeg blot kikke ind i et vist Hjerte, som er mig saa forstaaeligt! Maatte det ske til Sommeren!

Grev [senere Fyrst] Bentheim skal blive mig en saa meget kjærere locataire [Leier], som han er bleven det efter D. K. H.s Ønske og Befaling. Nøglerne blev Adjutant Kaas tilsendte. D. K. H. har frie Hænder at disponere over Stedet som over Stedets Eier. — Erik er yndet af Pr. af Hessen.

Malling og Hansen skal være komne til Christiania. Det vilde fornøie mig at se dem her. Rothe og Rosenørn har besøgt mig. De kom til Middag og blev Natten over. Den første svarer aldeles til det gode Skudsmaal, D. K. H. gav mig om ham. Den anden havde et meget opvakt Hoved.

Iaar faar vi da vel Ro for Naboerne.

Jeg længes efter nogle Linier fra D. K. H.s ædle Pen, veiledede af de kloge og klare Betragtninger, som jeg saa tidligt lærte at beundre, angaaende Dagens Begivenheder.

Hvad ved man fra de russiske Armeer?

Den lille Prinses Reise er vel ikke tilraadelig iaar, og Kongen har vist ikke isinde at tillade det!