Güldencrone, Christian Frederik BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Güldencrone, Christian Frederik (1772-07-07)

2.

Fra d. s.

til d. s.

Stockholmd. 7. Juli 1772.

Jeg haaber snart at modtage Kongens Ordre angaaende Hr. Anchers Opgave. Siden jeg d. 7. og d. 17. April havde den Ære at tilskrive D. E. herom, hviler alt, og Hr. Ancher foretager sig, saavidt jeg kan forstaa, ingenting.

Dette er det vel, som bringer en anden Hr. Ancher her til Staden, nemlig hans Fætter. 1 Denne er først og fremst interesseret i Sagen. Efter hvad han har skrevet, kan han ventes straks.

s. 712Da Rigsdagen nærmer sig sin Slutning, skal der en høi Grad af Dygtighed fra hans Side til for i saa kort Tid at drive sine Planer igjennem.