von Steigentesch, August; Orlov, Aleksej Fjodorovitj; Foster, Augustus John; von Martens, Georg Friedrich BREV TIL: Christian Frederik FRA: von Steigentesch, August; Orlov, Aleksej Fjodorovitj; Foster, Augustus John; von Martens, Georg Friedrich (1814-07-25)

8.

Fra Stormagternes Kommisseerer til Christian Frederik.

Uddevalla le 25. Juillet 1814.
Trykt i Y. Nielsens Akstykker vedkommende Konventionen i Moss, S. 37.

Monseignenr.

Votre Altesse connait la manière franche et positive dont nons nous sommes servis pour L'avertir des dangers que Son opposition illégitime attire sur Elle-même et sur la JSforvège. V. A. n'a pas voulu Se rendre, ni à nos sollicitations, ni à nos remontrances. La Suède a rejeté les propositions de V. A. Elbe n'a accepté que celles qui ont été offertes par notre note de 7.

s. 123Juillet. Nous nousy sommes attendues. Les Hautes Puissances alliées de S. M. Suédoise, sommées de remplir Leurs engagements, vont mettre à Sa disposition les forces qu'elles Lui ont promises.

Tous les malheurs d'une guerre destructive vont peser sur la Norvège, et telle est, Monseigneur, la eruauté de la position ou Vous Vous êtes mis, qu'il n'est pas meme permis de Vous plaindre.

Daignez agréer l'expression du profond respect avec lequel ils ont l'honneur d'être, Monseigneur, de V. A. Royale les très humbles et très obéissants serviteurs

Le Grénéral Baron de Steigentesch. Le Grénéral Orloff.

Augustus J. Foster. Le Baron de Martens.

[Naadigste Herre. Deres Høihed kjender den aabne og bestemte Maade, hvorpaa vi bar meddelt Deres Høihed de Farer, som Deres uretmæssige Modstand medfører for Dem selv og for Norge; men Deres Høihed har ikke villet rette sig hverken efter vore Anmodninger eller efter vore Formaninger.

Sverige har afslaaet Deres Høiheds Forslag og vil kun gaa ind paa, hvad der er tilbudt i vor Note af 7. Juli.

Vi ventede det. De høie Magter, der er forbundne med Hans Svenske Majestæt, vil, da man forlanger Opfyldelsen af deres Forpligtelser, sætte til hans Raadighed de Tropper, som de har lovet ham.

Alle de Ulykker, der følger med en ødelæggende Krig, vil ruge over Norge. Det forfærdelige ved den Stilling, hvori Deres Høihed har sat Dem, er saadan, at det ikke engang gaar an at beklage Dem.

Værdiges at modtage Udtrykket for den dybe Respekt, hvormed vi har den Ære at forblive, naadigste Herre, Deres Kongelige Høiheds ærbødigste og lydigste Tjenere.

Greneral Baron Steigentesch. Greneral Orloff.

Augustus J. Foster. Baron Martens.]