Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-03-26)

35 a.

Eidsvoldd. 26. Marts 1812.

D. K. H. vil af min Brevveksling med Selskabet for Norges Vel naadigst se en Del af mine Grunde for ei at forandre mine Tanker [nemlig om Universitetet bør ligge i Christiania, paa Kongsberg eller i Trondhjem]. Des mæurs plus corrompues, un ton plus mauvais et plus de travers, des plus pitoyables raisonneurs, des façons plus vulgaires n’ existent pas en Norvège qu’à Christiania. [Mere fordærvede Seeder, en slettere og mere skakkjørt Tone, ynkværdigere Sladderhanke og mere ubelevne Manerer end i Christiania findes ikke i Norge.] Naar hertil lægges Dyrheden og Adspredelserne, har man Grund til, at Universitetet vil ganske mislykkes paa dette Sted.

Det trondhjemske Selskab skal ligge mig nær paa Hjertet.

Her har været en svensk Plakat kastet ind paa nogle Steder langs Grænsen, indeholdende Opmnntringer til at frafalde Foreningen med Danmark og blive uafhængige. I modsat Fald findes nogle Trudsler.

Om nogle Dage sender jeg Forvalteren ind i Sverige for at samle Kundskab. Det bliver en kostbar Reise.