Anker, Carsten Tank BREV TIL: Aall, Niels FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-26)

48.

Den 26. Septbr. sender C. A. en Skrivelse til Statsraad Aall og beder om en uforbeholden Meddelelse om, hvad der er passeret, og om, hvad der „intenderesu i Norge for, „at jeg kan derefter rette mig i forskjellige Skridt, som endnu staar tilbage for mig at iverksætte. Ingen Onistsendighed skal formaa mig til at lægge Hænderne i Skjødet."