Anker, Carsten Tank BREV TIL: Aall, Niels FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-16)

44.

Under 16. Septbr. skriver C. A. til Statsraad Niels Aall, at Hr. Musgrave nu har meddelt, at ifald de 3 norske Herrer, der nylig blev afviste som Deputation, nu ønsker at komme til London i private Anliggender, saa vilde Ministrene intet have derimod, naar de blot tog hertil over Holland. „Det er mig bittert," tilføier C. A., „at være fraværende [fra Norge] i dette Øieblik, ikke fordi, jeg forfængelig tror at tiltrænges, men fordi jeg selv tiltrænger at være hos Dem. Jeg har ingen anden Grund at bygge mine Bemerkninger paa end svenske Tidninger, udstafferede med fransk Insolence [Uforskammethed].