Anker, Carsten Tank BREV TIL: Arnemann, Georg Wilhelm FRA: Anker, Carsten Tank (1814-08-05)

34.

Tillige bør nævnes, at han d. 5. Aug. tilskrev Hr. George Amemann i Altona for at formaa denne til at sende ham Meddelelser om alt, hvad den svenske Kronprins foretager sig og om General Grev Benningsens Bevægelser, f. eks. om sidstnævnte trækker sig mod Nord, om han opretter Magasiner, opkaster Forskansninger, samler Transportskibe eller giver andre Tegn paa at ville vende tilbage til Rusland — eller om det ser ud til, at han vil gaa mod Syd —, hvorhos C. A. oplyser Hr. Arnemann om Nordmændenes „irrevocable resolution to resist the Sivedish yoke" [uigjenkaldelige Besmtning at modsætte sig det svenske Aag].