Anker, Carsten Tank BREV TIL: Anker, Peder FRA: Anker, Carsten Tank (1815-03-31)

5.

I et Brev til Peder Anker af 31. Marts udtaler C. A. sig atter om Napoleons Hjemkomst og fortæller, at der nu ikke længer er Censur i Frankrige, saa man der kan synge med Falsen: „Tankens Ytring er som selve Tanken — fri.“

Man paastaar her, skriver han, at det franske Ministerium allerede for længe siden har havt Rede paa Napoleons Undvigelsesplan, men at Indberetningen var bleven henlagt.

Det var Oberst C., der skulde passe paa Napoleon. Men Obersten var ligesom du og jeg, cher cousin, af dem, der gjerne lægger nn empire aux pieds d’une femme aimable [et Keiserdømme for en elskværdig Dames Fødder]. Napoleon magede det saa, at en italiensk enchanteresse [Fortryllerske] blev kjendt med vor Hr. Oberst. En Uge efter sendtes hnn fra den nfordærvede Ø Elba til Genua. Alt var overlagt. Den antændte Oberst skyndte sig efter hende, og imens — fløi Fuglen af Buret! Resten ved vi.

Endnu har jeg ikke faaet en Skillings Remisse eller en eneste Linie fra Statsraadet!

s. 647Idag giver jeg dig det blaa Baand paa Udskriften. I den svenske Statskalender, der tillige opregner alle [norske] Statsraader, er mit Navn udeladt endog før, jeg har søgt om eller faaet min Afsked!