Bilag 2.

Da det er ganske interessant at have Rede paa, hvilke Personer, der i Kjøbenhavn hørte til Carsten Anker og Frues Omgangskreds, skal her meddeles en af ham selv i Mai 1792 over disse forfattet Liste, der indeholder følgende Navne, hvis Bogstavering er bibeholdt:

Etatsraad Tetens, Bozenhard og General Adjutant Stibolt i et Hnns. Grev von Dernath. Den Portugisiske Minister. Enke Grevinde Bernstorff. Den engelske Charge d\'Affaires Drake. Kammerherre de la Calmette. General Schimmelmann. Grev Haxthausen. Conference Raad Clasen. Kammerherre Stibolt. Gamle Grev Moltke og hans Søn, Kammerherre Grev Gebhard Moltke, i et Huus. Grev Goiske Moltke, Grevinde Wedel og Grev Adam Moltke, i et Huus. Grev Baudissin. Grev Knuht. Baron Krüdener s. 693General Abestée og Justitsraad Prehn, i et Huus. Grev Christian Reventlow. Hr. Saabye. Professor Callisen. Enke Grevinde Reventlow. Conf. Raad Wendt. Conf. Raad Colbjørnsen. Geheime Raad Schultze. Grevinde Laurvig og General Haxthausen, i et Huns. Professor Treschow. Grevinde Friis, Demercières og Admiral Kaas, i et Huus. Camh. Lindencrone. Grev Schimmelmann. Etats Raad de Coninck. Den Hollandske Minister. Den Spanske Minister. Grev Bernstorff, Fader og Søn. Conferentz Raad Hoe. Gen. Krigs Com. Gorne. Ryberg, Fader og Søn. Etats Rd. Klingenberg. Geh. Raad Lawætz. Geheime Raad Rosenkrantz. Conf. Raad Schütze. Baron Adeler. Gen. Kr. Com. Aagesen. Kam.herre Reetz-Thott. Justits Rd. Høyen og Justits Rd. Habsdorff, i et Huus. Etats Raad Hagerup, Grev Rantzow og Kam.herre Blücher, i et Huus. General Huth, Grev Breunner og Hr. Mertz, i et Huus. Conf. Rd. Kaas. Kamh. Winterfeld. Major Wedelfeldt. Kamh. Bille, Kam. Junker Bille. Legations Raad Schiffmann. Admiral Fontenay, Fabritius og Et. Rd. Wæ ...[?].

Paa Slottet: alle Vegne. Paa Palæet: Prince af Würtemberg, Warnstedt, Bergen, Brochenhuus, Aaskow, Lüders, Sehestedt, Skrødersee, Riis. Geh. Raadinde Stampe, Kammerjunker Stampe og Hofmester Brochenhuus. Geheime Raad Brandt. Etatsraad Schiødz. Grev v. d. Osten. Grev Hoick. Geh. Rd. Scheel. Grev og Grevinde Rosencrone. Geh. Raadinde Hielmstierne. Baron Knuht. Etats Rd. Falbe. Etats Rd. Guldbrand. General Pentz. Gen. Maj. Adeler. Gen. Lt. Fircks. Ober Equipage Mester Kierulf og Equipage Mester Fischer paa Gammelholm. Equip. M., Gen. Adjut. Krilger. Fru Becker. Geh. Rd. Møller. Kamh. Suhm. Etats Rd. v. Hemmert. Gen. Kr. Com. Outzen. Do. Hasler. Gen. Aud. Avemann. Do. Nordgaard. Justits Rd. v. Essen. Kamh. Sehestedt. Doctor Münther. Admiral Krüger. Do. Waltersdorff. Commandeur Lous. Conf. Rd. Hiortthøy. Ober Berg Hauptm. Hiort. Stads Hauptm. Emilius. Geh. Conf.. Rd. Brochenhuus. Kunst Forvalter Spengler. Oberste og Commandant Wilster paa Rosenborg. Grev Ahlefeldt paa Amalienborg. Conf. Rd. Bornemann. Consul Wulff i Vimmelskaftet.