Anker, Carsten Tank BREV TIL: Musgrave FRA: Anker, Carsten Tank (1814-08-01)

33.

Dagen efter skriver han til Hr. Musgrave om en ny Sammenkomst.

Efterat have kastet et flygtigt Blik paa C. A.s Korrespondance i Juli med fjernerestaaende Personer, kan oplyses, at der ogsaa i de følgende Maaneder vrimler af Skrivelser, navnlig af politisk og finansielt Indhold, til Personer, paa hvis Bistand han troede eller ønskede at gjøre Regning i sin ihærdige og livsfriske Kamp for Norges Selvstændighed.

Her at medtage alle disse mange Skrivelser ligger udenfor Pammen af dette Arbeide.