Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1808-06-21)

25.

Kjebenhavnd. 21. Juni 1808.

Maatte den huslige Lyksalighed, hvis Baand for to Aar siden blev paa denne [Dag] knyttet, blive D. K. Høiheders Lod for Livstid uanseet Rigernes Omstyrtninger. Der er intet at bygge paa i dette forgjængelige Liv uden den Eviges Naade og en god Samvittighed. Dermed sover man trygt paa Fjeldet, paa Planken mellem Bølgerne, paa Dun og paa Græs, ene i den vilde Skov eller omringet i den faste Borg.

Fred i Hjertet og Glæde under eget Tag bycler alle voldsomme Tildragelser Trods.

Disse Tider er farlige, men lærerige. Enliver maa skjælve, men — som i Stormen — det største og sterkeste Træ mest. Sivet bukker sig og brækker ikke.

Om nogen fortjener at vorde lykkelig i Venskabs Skjød, da er det Dem, ædle Prins. De kan altsaa anse Orkanen med Ro.

37