Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1807-11-26)

22.

Rendsborgd. 26. Novbr. 1807.

Hvor mange glade Erindringer opstod der ikke i min Hukommelse ved at se Prinsesserne! Sorgenfrey, Jægerspris, Palæet, ja indtil lille Rolighed, alt fremstillede sig for min Indbildning. O Gud! lad mig aldrig tabe Hukommelsen, som jeg har tabt Hørelsen! Denne maa og kan jeg undvære, men ved at tabe hin, tabte jeg tillige mere af min timelige Lyksalighed, end jeg kan taale at undvære. Naar Samtaler krydser sig rundt om mig, naar Munterhed kan læses i hvert Ansigt, og intet af alt dette kommer mig tildel, da vandrer mine Tanker om blandt forbigangne Glæder og levner en taknemmelig Blidhed i mit Sind, som trodser den Taushed og det Øde, en virksom Sjæl neppe kunde udstaa, naar Gud i lige Grad ikke havde styrket Erindringen, i samme Grad som hans Visdom har fundet det tjenlig for mig s. 587at prove mig med en tiltagende Udelukkelse af selskabelig Underholdning.

Idag igjentog jeg min Prins’ Skaal til min Nabo ved Taflet, til Harboe.