Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1810-10-19)

29 b.

Rolighedden 19de Oktbr. 1810.

Hvor rigtigt at fordoble Opmerksomheden just naar man med søde Ord vil sænke os i bløde Puder. Alt, hvad der er fransk, er født med Graver til at bedrage, og naar en Korsikaner er Anfører, da faar Graverne deres Bestemmelse og rette Skueplads.

Til Norge, til Norge, Prins, til Nørge!

De og De alene kan bevare denne Kronens egte Ædelsten fra Rov og Rænker.

Altsaa frygtede man for Misundelse eller Skinsyge eller noget sligt? Samvittigheden sagde dem vel, at de burde blues i den danske Kongeborg, livis Herre man saa skammelig og nedrigen havde skuffet.

Give Gud, min Prins var i Norge med sin elskværdige Frederik. Mere siger jeg ei; thi mere kunde fortolkes ilde.