Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-09-13)

40.

Eidsvoldd. 13. Septbr. 1812.

Det Brev, D. K. H. har beæret mig med under 5. d. M., indeholder en Linie, som bebuder en lyksalig Fremtid for D. K. H.: „Nu er der intet iveien“.

Se, hvor alting vender sig, naar man kun giver Tid og bar trofast Tillid til Gud.

Her er nu roligt, men det er mig umuligt at fatte Tro til det: P.-C. est le chat qui dort. [Ponte-Corvo er som en sovende Kat.] Indlagt er et nyt Brev fra Sverige under Konvolut til Kammerherre P. Anker.