Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-09-01)

36.

[I Chifre]

Den 1. Septbr. 1814.

Min kjære Anker.

I min yderst sørgefige Sindsstemning opmuntrer det mig at tænke mig det som muligt i det ulykkelige Tilfælde, naar jeg maa forlade N[orge] da at kunne finde sikker Tilflugt og roligt Ophold i England med Dem, min Ven.

Herom vil De skaffe mig sikker Underretning efter paa vedkommende Steder at have forvisset sig derom.

Vel frygter jeg for, at Interessen for Norge taber sig, men indsees, hvad sandt er, at det fornemmeligen er det engelske Ministeriums Politik, der har styrtet os i den Ulykke, for hvilken jeg er et Offer, da vil Publikums Interesse for Sagen ikke tabes, og sammes Deltagelse kan endnu forsøde mig mangen Stund. Mit Ønske vilde isaafald være at leve for det første paa Landet, ikke langt fra London.

Jeg har vel skrevet om at vende tilbage til Danmark, men hvem ved, hvad der kommer iveien! Et Ophold i England vilde for det første stemme overens med mit Ønske.

De maa nødvendigvis snart meddele mig Besked. Jeg maatte naturligvis iagttage streng Inkognito under Navn af Hr. Bergen. Hvem der følger mig isaafald, kan jeg ei vide, men flere end tre til fire Personer blev det ei. Deres Navne — om de skulde forandres — kunde være de almindeligste.

s. 77Trøst Dem, min Ven, med mig i Haabet, at der er en bedre Verden efter denne, Uretfærdighedens Hjem.

[Ikke underskrevet, er dechifreret med C. A.s Haandskrift.]