Anker, Carsten Tank BREV TIL: Anker, Peder FRA: Anker, Carsten Tank (1815-03-17)

2 b.

Under 17. Marts s. A. skriver C. A. atter til Peder Anker og minder om Rugpengene. Samme Dag skriver han til Christian Frederik om den Bestyrtelse, Napoleons Hjemkomst fra Elba vakte i de høiere Kredse i London.