Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-02-23)

2.

FULDMAGT

fra Prins Christian Frederik, Norges Regent, til Statsraad Carsten Anker for af denne at fremlægges for de af Enropas Monarker, med hvem han maatte komme i Forbindelse.

Nous Christian Frédéric, Régent de la Norvége, Prince de Danemarc, Due de Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarsch et Oldenburg, munissons par le présent Notre Conseiller privé,
Le Sieur Carsten d\'Anker,
Membre actuel de la Régence, de Nos plein-pouvoirs pour porter s. 6une lettre de Notre part á Son Altesse Roy ale le Prince-Régent de la Grande Bretagne et d\'Irlande (à Sa Majesté Impériale I\'Empereur de tontes les Rnssies); (S. M. I. et Royale I\'Empereur d\'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême); (S. M. le Roi de Prusse), — ainsi que d\'interprêter de bouche les sentimens respectueux, que nons portons pour ce Monarque, et la confiance que la peuple de la Norvège se fait gloire de manifester vis-à-vis d\'un Souverain, qui voudra protéger les droits d\'un peuple indépendant.

Fait à Christiania ce 23. Fevrier 1814.

Christian Frédéric.

v. Holten.

[Vi Christian Frederik, Norges Regent, Prins af Danmark, Hertug af Slesvig, Holsten, Ditmarsken og Oldenburg, meddeler herved Vor Regjeringsraad,

Hr. Carsten Anker, der fortiden er Medlem af Regjeringen, Vor Fuldmagt til at bringe et Brev fra Os til H. K. H. Prinsregenten af Storbritannien og Irland (til H. Keis. M. Keiseren af Rusland; H. Keis. og K. M. Keiseren af Østerrige, Konge af Ungarn og af Bøhmen; H. M. Kongen af Preussen) og til mundtlig at tolke den Høiagtelse, vi har for denne Monark og den Tillid, som Norges Folk sætter en Ære i at lægge for Dagen ligeoverfor en Suveræn, der vil beskytte et uafhængigt Folks Rettigheder.]