Anker, Carsten Tank BREV TIL: Aall, Niels FRA: Anker, Carsten Tank (1814-07-12)

11.

Londond. 12. Juli 1814.

Til

Hr. Statsraad Niels Aal

i Leith.

Igaaraftes, en Time efterat mit Brev var afgaaet, modtog jeg kjærkomne af 8., der underretter mig om de Pedanterier og Vanskeligheder, De har allerede mødt.

I dette Land maa man være bestemt paa Engletaalmodighed, og uagtet jeg idag ved Undersøgning har faaet den Forsikring, at Passerne er igaaraftes blevne afsendte fra The Alien-Office til Leitli, skulde det slet ikke forundre mig, om Toldkollektøren for Mangel af direkte Ordre fra The Secretary of State for the Home-Department gjorde nye Vanskeligheder; thi man er her meget sindrig i Paafund, naar det gjælder Chikane. Skulde noget af dette Slags indtræffe, da behag i Minutet at skrive mig til.

Dersom Hr. Ven ikke har bestilt Logis eller bestemt Dem til nogen særdeles Part af Byen, da turde jeg bruge Frihed at anbefale et eller andet Hotel i Jermin Street, St. James Square, da dette er i Nærheden af mit Logis.

Vi kunde [da] saameget lettere se hinanden. Endnu engang vær hjertelig velkommen!

Min Længsel efter at tale med Dem kan neppe beskrives.

Ærbødigst og med Hengivenhed

C. Anker.

Fremdeles skriver han under 12. Juli