Anker, Carsten Tank BREV TIL: Currey FRA: Anker, Carsten Tank (1814-07-01?/1814-07-31?)

3.

Saaledes skriver C. A. i Juli et Par Grange til Mr. Currey, der var gentleman in waiting [tjenestegjørende Kavaler] hos H. K. H. Hertugen af Gloucester for at meddele, at han ifølge Hertugens Opfordring skal have den Ære at indfinde sig hos denne.