Rosenkrantz, Niels; Sommerhielm, Mathias Otto Leth; Collett, Jonas; Aall, Niels ; Hegermann, Diderich BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Rosenkrantz, Niels; Sommerhielm, Mathias Otto Leth; Collett, Jonas; Aall, Niels ; Hegermann, Diderich (1814-11-05)

[35.]

Høivelbaarne

Hr. Statsraad Carsten Anker.

Norges nu forsamlede overordentlige Storting har under Gaars Datum taget den Beslutning: at vælge Sveriges Konge H. M. Kong Carl XIII., til Norges konstitutionelle Konge.

Ved denne Begivenhed maa Deres Høivelbaarenheds Sen delse til London fra den norske Regjering ansees tilendebragt.

Idet Statsraadet derfor paa Nationens Vegne erkjender Den Høivelbaarenheds ligesaa ivrige som redelige Anstrengelser for Fœdrelandets Selvstœmdighed, maa det nu anmode Dem — paa den for Dem selv bekvemmeste Maade -- at vende tilbage 1 Fædrelandet, da Statsraadet fra denne Tid af maa anse Den Funktioner i førberørte Kvalitet som ophørte.

Statsraadet i Christianiad. 5. Novbr. 1814.

Posenkrantz. Sommerhielm. Jonas Collett. Aall. Hegermann.