Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1810-11-14)

30.

Kjøbenhavnd. 14. Novbr. 1810.

Paa saa travl en Dag [Prinsesse Charlotte af Danmarks Formælingsdag den 10. Novbr.] at tænke paa mig med et Brev!

Jeg havde en kummerfuld Aften og en vaagen Nat: En god Ven fortalte mig, at 3 à 4 000 Matroser nu skulde udskrives i Norge for at gaa i fransk Tjeneste.

Vil man da saaledes undergrave Norges Kraft for at vorde siden et afmægtigt Offer for en hadefuld Nabo, sat i Bevægelse af den mest rænkefulde Despot, som nogensinde betraadte Jorden. Men her skal overnaturlig Sindsro til at tie, naar man elsker, tilbeder sit Fædreland, og tie bør man.

Ulykkelige Slagtofre! Ulykkelige Norge! Med 4000 Matroser bevæbner man over 60 Kanonbaade.

Skal Engelskmanden udplyndre os, udplyndre Kysterne og de hungrende Enker og Børn? Vi skuer Afgrunden for vore Fødder og Bøddelen i vore Hæle.

O! Konge, hvor du er misledet, og hvor ilde de kjender Norge, som besidder din Tillid! Hvilken Vekselforordning! Norges Pengerørelse er jo rent kvalt.