Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1813-10-20)

61.

Eidsvold Jernverkd. 20. Oktbr. 1813.

Deres Kongelige Høihed.

Naadigste og høitelskede Prins.

Neppe er D. K. H. borte fra dette nu øde Hus, førend jeg vover at forfølge Dem med mit Rableri. Jeg har hertil Anledning ved at sende Biskop Bugges Tale, som jeg gav mig den Frihed at overlevere. Den indeholder sterke Steder. Maaske D. K. H. ikke vil bifalde dem alle. — At dømme af Bugges Breve og af, hvad han forfatter, maa han være en Mand af sterkt Sind, af store Evner og oplivet af en brændende, ja, dristig Fædrelandskjærlighed. Naar det ret gjælder, er slige Mænd, især i hans Stand, uskatterlige. — At han er D. K. H. med Sjæl og Hjerte hengiven, saa jeg af hans Breve længe før, vi turde drømme om at se D. K. H. blandt os. Denne glade Overbevisning har befæstet vort epistolære Baand. Ved at sende mig Talen, skrev han:

„Finder De det passende, da behag at sende Prinsen den, hvis ikke, da ofre den til Ilden. Jeg vil nødig sende ham Talen, da den indeholder Bidrag til hans velfortjente Ros, og det altsaa maatte ansees for hykkelsk Virak, frembaaren af min Haand.

Jeg havde nu Brev fra den dyrebare Prins. Hans Hjerte er stort og ædelt. Gud bevare ham for Norge og Norge for ham.

Trampe kommer sig igjen, men i mit Hus er sygt. — Enten jeg lever eller dør, skal mit Hjerte slaa for Christian Frederik.“

Jeg tror at indse, hvad denne Mand duer til, naar Ulykken blev størst. — Hav Hjertets hele Tak for liver Time, D. K. H. har værdiget at opholde Dem her. Det kan kun glæde mig, naar jeg ser Dem nu og da noget befriet fra Oyerhæng, møisommeligt Slæb og Ceremonier.

Underdanigst og tro hengiven

C. Anker.