Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1810-09-30)

29 a.

Rolighedd. 30. Septbr. 1810.

Mine Vognheste kan ei bruges idag efter den svære Tur igaar, og jeg sendte forgjæves Bud til min Favoritbonde i Trørød om Heste. Tilgiv os derfor, naadigste Prins, at vi mod alles vor Villie udebliver fra D. K. H.s Taffel idag.

Hvilke Tider og hvilke bekymringsfulde Omstændigheder! Her maa Raad. Min Reise stunder til, og saa glad jeg ellers er om Hjertet, naar jeg har Haab om. at nærme mig det elskede Fødeland — saa tungt og bespændt føler jeg det nu.