Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1814-06-07)

16.

[I Chifre.]

London, 7. Juni 1814

Idag kan jeg da melde Prins Christian det første trøstelige Ord, jeg endnu har faaet siden min Ankomst. Hidindtil har jeg kun gjættet mig frem til noget godt; nu tror jeg at kunne tale s. 312mere bestemt. Jeg var i Formiddag hos Grev Rasoumowsky; han omfavnede mig; vor Glæde var tilvisse reciproque [gjensidig]. „Patience," sagde han, „tout ca s'arrangera." [„Vær bare taalmodig, " sagde han, „saa vil altsammen komme iorden."] Han bad, at intet maatte precipiteres [gjøres med Hastverk], lovede at gjøre alt i sin Magt at tjene mig. Han delte vor Situation og kjendte vor Aversion for de Svenske. Han sagde, at Grev Bemstorff i Wien var vor Ven, og at Ponte-Corvos egen Konduite vilde tjene os: „I1 n'a donc rien fait." [Han bar intetudrettet. ] Posten skal — i min Uret — bort.

Ophør ikke, elskede Prins, at gaa frem med den sedvanlige Standhaftighed. Gud vil velsigne Deres Foretagende.

[Uden Underskrift.]