Anker, Carsten Tank BREV TIL: Anker, Peder FRA: Anker, Carsten Tank (1815-03-24)

4.

[I sit Brev til Peder Anker af 24. Marts skriver C. A. bl. a.]: Posten vil idag bringe dig den store og for hele Europa skrækkelige Tidning, at Napoleon sidste Mandag d. 20. Kl. 3 Efterm. er indrykket i Paris. Ikke et Skud er løsnet, ikke en Mand saaret. I Spidsen for omtrent 40 Gardere, der havde Geværmundingerne nedad, som naar man rolig gaar paa Jagt, rykkede han ind „dans sa bonne ville de Paris“. Den ulykkelige Konge havde Aftenen forud forladt Tuillerierne og passerede Nat til Mandag i Abbéville. Han er ankommen hertil. Prinsregentens Ekvipager og en Dragoneskorte er herfra sendt ham imøde til Dover. Flere Tusinde Tropper er allerede afgaaede til Holland. Her hersker den største Virksomhed. Skibe udrustes, og Matroser presses. Saavel Ministeriet som Nationen er enstemmig for Krig. Det vilde være klogest, om Ludvig XVIII. bliver ved den Arme. der er bestemt til det første Angreb.

Endnu har jeg ingen Remisse erholdt fra Statsraadet for Rugen; jeg haaber, den kongelige Ordre er positiv. Hvad er Statsraadsgagen?