Anker, Peder BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Anker, Peder (1815-02-24)

[7.]

Stockholmd. 24. Febr. 1815.

FRA Peder Anker til C. A.

Jeg giver mig herved den Ære at melde D. Høivelbaarenhed, at H. K. H. Kronprinsen har befalet mig som Statsminister for Norge at meddele Dem H. M. Kongens Ordre, Dem betræffende, saalydende:

Naar De aflægger den konstitutionelle Ed, saa skal fra Regjeringens Side ifølge Konventionen, dateret Moss, det passerede være dødt og magtesløst; ligesom Kongen vil i Naade udfærdige Deres Afsked som Statsraad samt tilstaa Dem den Pension, Grundloven for Norge fastsætter, og endvidere tillade Dem at nyde den, om De vil opholde Dem udenfor hans Stater.

Peeler Anker.

Hagerup.