Anker, Carsten Tank BREV TIL: Wesley, Richard Colley FRA: Anker, Carsten Tank (1814-05-07)

1.

To

Right Honorable Marquis of Wettesley,

Knight of the Garter etc.

Mr. Anker presents his respectful Compliments to the Righ: Honorable Marquis of Wellesley and though Mr. Anker is not so fortunate to have the Honor of being personally known to His Lordship, Mr. Anker flatters himself, that he as a brother to General P. Anker, Governor of the Danish Settlements in the East Indies, who was not officially unknown to His Lordship, may be allowed to request the favor of an interview with His Lordship, when most convenient for His Lordship to receive Mr. Anker, who will feel particularly grateful for His Lordships Complying.

6 York Street, St. James Square the 7th May 1814.

[Høivelbaarne Hr. Marquis af Wettesley, Hosebaandsridder etc.

Hr. Anker frembærer sin respektfulde Hilsen til den høivelbaarne Marquis af Wettesley. Uagtet Hr. Anker ikke er saa lykkelig at have den Ære at være personlig kjendt af Hans Herlighed, smigrer han sig dog med — fordi han er en Broder til General Anker, Guvernør i de danske Besiddelser i Ostindien, der ikke var Hans Herlighed ukjendt — at maatte faa anholde s. 475om den Gunst at erholde en Samtale med Hans Herlighed, naar det bedst maatte passe Hans Herlighed at modtage Hr. Anker, der vil føle sig særdeles taknemmelig, ifald Hans Herlighed vilde imødegaa dette Ønske.]