von der Osten, Adolph Sigfried BREV TIL: Christian Frederik FRA: von der Osten, Adolph Sigfried (1772-12-30)

Fra Grev v. d. Osten

til Arveprins Frederik.

Kjøbenhavnd. 30. Decbr. 1772.

Idet jeg har den Ære allerunderdanigst at tilbagesende Deres Kongelige Høihed de Breve og Indberetninger, som de Herrer Rosencrone og Adelaer leverede mig straks efter deres Ankomst igaar, vover jeg i Underdanighed at anbefale begge disse Herrer, der har de bedste Bevidnelser fra deres Overordnede eller rettere fra dem, der hidtil var det.

Hvad Hr. Ancher angaar, kan jeg ikke negte, at hans Forseelse kan er at have været altfor lidt forsigtig, og at han kun har gjort sig skyldig i Ubetænksomhed.

Baron Güldencrones Skinsyge har gjort ham ømfindtlig; det ser ud, som om den førstnævnte nærer Mistanke mod enhver Nordmand, og jeg maa tilstaa, naadige Herre, at jeg aldeles ikke bifalder, at Güldencrone i vedlagte Brev [af 22. Decbr.] søger at afsvække den Anbefalingsskrivelse, han har medgivet Hr. Ancher.

Havde han troet ham skyldig, burde han ikke have givet ham den, og dersom han tror ham uskyldig, burde han ikke tale i modsat Aand og heller ikke udpege ham underhaanden. Jeg ser heri en Simile Dobbelthed, som ikke behager mig.

Jeg har den Ære osv.

Allerunderdanigst

Osten.