Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1817-07-24)

11.

Det lader til, at Korrespondancen endelig paany er kommen igang, thi under 24. 7. 1817 takker Prinsen C. A. for hans Brev s. 152af 27. Mai s. Aar. Han sender Brevet op med en „anden sikker Leilighed", da C. A.s Sekretser fra London, Hr. Gielstrup, der skulde have besørget Brevet, allerede for nogle Dage siden var reist op til Norge med Erik Anker og hans Familie.