Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1814-12-15)

37.

[I Chifre.]

Londond. 15. Decbr. 1814.

Der er opstaaet en Betragtning hos mig, siden jeg skrev det vedfølgende, og som Delikatesse byder mig ikke at fortie, rettere sagt tilbageholde.

Ved min Naturalisation som dansk kunde man maaske falde paa at udsprede den Usandhed, at hvad der blev foretaget i Norge havde dog den hemmelige Hensigt at forene med Danmark. Nu developperede sig dette [Nu kom dette for Dagen]. Jeg bryder mig ikke om denne Bemerkning, da oplyste Folk vil snart indse det usande deraf, og mig synes Kongen af Danmark ogsaa kunde foragte den, da hans Rygte for Retskaffenhed er saa fast etableret. Netop det samme gjælder ogsaa Christian Frederik. Men da jeg har ingen Tanke skjult for Prins Christian, saa følte jeg det Pligt at meddele den.

Grid Frederik VI. saavelsom Christian Frederik approberede mit Ønske og mit Forslag. Jeg øiner denne Tid slet ingen bedre Udvei for at undgaa Eden. Den at lade mig naturalisere her staar mig tilbage; men den var mig mindre behagelig og kunde vel indvikle mig i Chikaner fra P.-C., om nogen politisk Vending indtraf. Den første er rneget naturligere.

Jeg frygter meget, at Erik lader sig overtale af Bogstadcirkelen til at tage Eden. Grid H. C. Sneedorff kunde overtale dem [Betsy Sn. og Erik A.) til at gaa til Danmark indtil videre. Jeg skulde imidlertid stræbe med Økonomi og gode Finantsoperationer at tilberede dem en smuk Etablissement for Eftertiden. Vi maa se Tiden an.

I Hast, men trofast og underdanigst.