Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1814-11-24)

31.

[I Chifre.]

Londond. 24. Novbr. 1814.

Til Kong Christian. 1

Brev ankom her meget sildig, og det var umuligt, at mit Svar kunde komme tidsnok. Imidlertid undlod jeg ikke at tale med Vansittart i Fortrolighed om H.s 2 Hidreise og Ophold her. Han sagde, at det gik umulig an, og at den engelske Regjering kunde let komme i den ubehageligste Forlegenhed i den Anledning og eksponere Christian Frederik til de mest ømfindtlige Tildragelser.

Jeg betroede Ideen til Hertugen af Gloucester, som var netop af samme Mening uden at have hørt Vansittart.

Kunde jeg nu bare komme herfra, og Christian Frederik vilde — og Frederik VI.1 — min Plan med at gjøre mig til Amtmand i Laurvig, mod at jeg lod mig naturalisere som dansk, saa kan jeg komme ned til Prins Christian uden Hinder, og da kunde meget overlægges, som er plat umulig [at] omhandles s. 428skriftlig. Jeg synes, Frederik VI. skylder Christian Frederik, sin uheldige og bekymrede Ven, denne Velvilligked.

27

[Ingen Underskrift.]