Anker, Carsten Tank BREV TIL: Anker, Peder FRA: Anker, Carsten Tank (1815-03-24)

3.

Under 24. Marts takker han Peder Anker for dennes Meddelelse om, at Kongen og Kronprinsen naadigst har bifaldt de Betingelser, paa hvilke C. A. vilde aflægge Troskabseden, hvorfor han vedlægger denne, affattet i lovbefalet Form. Ligeledes. udtaler han sin Tak for at være bevilget Afsked i Naade som Statsraad med Pension og tilføier: „Jeg skal følge dit Raad ogopfylde dit Ønske at skrive et kort Brev til Kronprinsen; berører kun den Velvillighed, han har givet mig Prøver paa.

[I C. A.s Brev til Kronprinsen staar bl. a.]: Ma conscience et les lois guideront dorénavant comme toujours mes démarches. [Min Samvittighed og Lovene skal for Fremtiden ligesom hidtil styre mine Handlinger.]