Anker, Carsten Tank BREV TIL: Borthwick, Patrick FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-17)

40.

Den 17. Septbr. skriver C. A. til Patrick Bortliwick i Leitli •bl. a. følgende ret merkelige Linier:

s. 517„If we become Swedes, which — between You and me — is a very great question, I decidedly am of Your opinion, that Norway should have their distinct Consuls in foreign Countries, but how far the Diet now going to assemble will be able to carry that point, remains to be seen.

You may depend on having successive informations from me upon this and every other subject where we feel a common interest.

I recommend the contents of my last of the 10th not only to Your friendship, but to Your sentiments of Humanity."

[Dersom vi skulde blive svenske, hvilket mellem os sagt er er et meget stort Spørgsmaal, da deler jeg fuldstændig Deres Mening, at Norge bør have sine særskilte Konsuler i fremmede Lande. Men hvorlangt det Storting, der nu skal træde sammen, er istand til at drive denne Sag, det vil man først senere faa at se.

De kan stole paa efterhaanden at faa Underretning fra mig baade om denne og om enhver anden Sag, som vi begge interesserer os for.

Jeg anbefaler Indholdet af mit Brev 1 af 10. ds. ikke alene til Deres Venskab, men ogsaa til Deres menneskelige Følelser.