Anker, Carsten Tank BREV FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-16)

45.

Under samme Dato tilskriver han Konsul Konow i Bergen med Anmodning om at meddele C. A. den almindelige Mening i Norge om, hvad der har passeret, og om Repræsentanterne virkelig skulde være istand til at votere for Foreningen med Sverige. „Vi har intet, slet intet at frygte fra fremmede Magter. s. 520Jeg har altid troet dette; jeg har indberettet de paalideligste-Data til Styrke for denne Mening, og' hver Dag giver mig nyt. Lys til Bekræftelse om det tilforladelige heri.

Naar Nordmændene faar Kundskab herom og Mad under Vaabenstilstanden, skulde de da ville overgive sig?

Hils Deres Kolleger og min gamle Ven Biskopen."