Anker, Carsten Tank BREV TIL: Bernhardus, Erik Theodor Christian FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-26)

50.

[Ordret]

Londond. 26. Septbr. 1814.

Kjære Erik.

Ved Breve fra Farsnnd og Christianssand har jeg faaet den glædelige Tidning, at Da var lykkelig ankommen [til Norge]. Skipper Christoffersen, som har været her og igjen tilbagereist med Depecher fra mig til Kongen, har bekræftet disse Efterretninger. Men fra dig, kjære Erik, har jeg intet modtaget, i hvor inderligen jeg længtes efter Breve fra dig.

Her er ankommet 2 Skibe fra Drøbak og 8 eller 10 fra Porsgrnndsfjorden uden at bringe mig en eneste Linie fra noget Menneske. Jeg føler mig, som om jeg var forladt af hele Norge, nagtet jeg føler og ved, at neppe noget Menneske er dette ulykkelige Rige mere hengivent, end jeg.

Min Troskab og Virksomhed skal følge mig til min Dødsdag.

s. 523Der maa være noget foregaaet; der maa være Omstændigheder hjenime, som ikke er almindelig bekjendte. Jeg beder dig, Erik, skjul intet for mig.

Er alt Haab ude?

Vil Nordmanden virkelig være eiler blive svensk? Er der Forrædere og hvem er de? Jeg frygter for Borgerkrig, som er den værste af alle. Lees indlagte Ekstrakt af en Avis, som kom ud i denne Dag. Sig mig, om alt dette er sandt?

Vær omstændelig, kjære Ven. Grlem ikke endog smaa Omstændigheder. De tjener mig til Veiledning i min Dom og mine ■Skridt.

Nævnes jeg hjemme eller i Norge, og hvad tror man om mine Grundsætninger? Ønskes jeg hjem, eller er man ligegyldig? Tror man, at jeg kan være til Nytte?

Gud være med Dig og bevare vort herlige Hjem.

Din

C. Anker.

Til

Hr. Premierløitnant E. Anker,

Eidsvold Jernverk.