Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1816-06-05)

7.

Under 5. Juni 1816 sender Prinsen C. A. et Brev fra Odense med sin Søns Kammertjener, der skal besøge sin Familie i Norge. s. 150Han beder om Svar paa det Brev, som „Vennen" sendte med sikker Leilighed d. 22. Marts.

Enten maa C. A. — for ikke at mistænkes for at staa i Forbindelse med Prinsen — have undladt at tilskrive ham, eller Brevene maa være forkomne. Noget Svar kom iallefald ikke Prinsen ihænde, thi under 18. 12. 1816 skriver han fra Odense følgende: