Anker, Carsten Tank BREV TIL: Aall, Niels FRA: Anker, Carsten Tank (1814-07-25)

26.

Den 25. Juli skriver C. A. et langt Brev til Niels Aall i Yarmouth om Pengesager. C. A. oplyser, at han i London for indkjøbt Korn til Norge skylder £ 5341.6.0, og at han fra Kongen har faaet et Brev af 22. Juni, hvori Ladningerne erkjendes ankomne, og livori Kongen meddeler, at han har paalagt Statsraad Tank at ordne Pengeremissen. Men da C. A. imidlertid ingen Penge har faaet, beder han nu Statsraad Aall om straks at berolige de londonske Kreditorer og ved sin Hjemkomst til Norge drage Omsorg for, at Beløbet bliver afsendt.