Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-04-21)

35 b.

Eidsvoldd. 21. April 1812.

Grid Kongen vilde skjønne, hvilken Ven og Hæder, han og Tronen har i Dem. Nei, D. K. H. kan ei oftere nævne det Ønske at komme til Norge; thi saa sker det netop ikke.

Prinsessen har opgivet Ideen om at flytte til Norge, [Indeni dette Brev ligger et motiveret Forslag fra C. A. om at henlægge Universitetet til Kongsberg eller som andet Alternativ: til Trondlijem.]