Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-03-04)

8.

FULDMAGT.

Vi Christian Frederik, Norges Regent, Prins af Danmark, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gjøre vitterligt:

At velbaarne Carsten Anker, Vor Regjeringsraad, er bemyndiget under hans Ophold i England til at udstede Licenser eller Leidebreve for ethvert Skib, som lades med Korn for at gaa til Norge, — ved Hjælp af hvilke saadanne Skibe skal vorde betryggede paa alle optænkelige s. 17Maader saavel mod alt Ophold og Uleilighed i Seen af norske Skibe eller Krydsere, som og nyde i enhver norsk Havn al den Beskyttelse og Befordring, som Plakaten af 19. Februar tilsiger alle dem, der bringer Korn og Fødevarer til Norge. Givet i Christiania d. 4. Marts 1814.

Kronprins CARL JOHAN,
1763 1-1844.

Christian Frederik.

v. Holten.