Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1808-04-22)

24.

Kjøbenhavnd. 22. April 1808.

At sende Bankosedler med den reisende Officer, hvorom D. K. H. talte, er virkelig betænkeligt. De kunde tabes paa mange Maader. Jeg har altsaa valgt at sende Anvisning til D. K. H.s Ordre. Fra Finantskollegio maatte dette kunne anholdes, men Formaliteterne bar der sit Hjem.