Brorson, Hans Adolph GUddoms straale, himmel-lue,

Nr. 59.

Mel. HErre jeg har handlet ilde etc.

GUddoms straale, himmel-lue,
Store GUd og naadens aand!
Værdes dog min nød at skue,
Som vil tage overhaand,
Lad din kraft mig styrke give,
Og min matte siel oplive.

2. Troen, viisdom, lys i mørke,
Trøst i trængsels mørke stand,
Det er det din GUddoms styrke
Os allene give kand,
Det er det, os ret kand lære
Christum ret at see og ære.

3. Dyre Lærer, HErrens finger,
Skriv dit eget milde sind
I min siel, som jeg dig bringer
Til et evigt offer ind,
Lad din kraft mig stedse røre,
Hvad du vil, at see og giøre.

4. Lad din ild min siel antænde,
Smelte hiertets snee og iis,
At jeg dag og nat kand brænde
I min JEsu lof og priis,
Set min aand i troens lue,
Synden ret med magt at kue.

5. Lad din salve i mig flyde,
Vie mig til din tempel ind,
Lad min siel i dig sig fryde,
Hav din himmel i mit sind,

*

- - -

* 165

Giør mig stærk i dødens krige,
Føer mig saa til himmerige.