Brorson, Hans Adolph Dine vunders huler

Nr. 124.

Mel. JEsu du min Glæde.

Dine vunders huler
JEsu! altid skiuler
Mit beklemte sind,
Naar mig satan truer,
Spruder ild og luer,
Løber jeg der ind,
Der hand maa
Vel ude staae,
Er jeg i din aabne side,
Faaer hand det at lide.

2. Gaaer der store strømme,
Mig at oversvømme,
Ud af dragens mund,
Vil min synd mig sette
For GUds dom i rette,
Støde ned i grund,
Det skal ey
Mig giøre fey,
JEsu purpur skal mig dekke,
Og min fiende skrekke.

3. Skulde store fielde
Styrte sig med vælde
Ned i havets vom!
Alle vinde suse
Alle vande bruse
Til at holde dom:
Naar jeg gaaer
Til JEsu saar,
Kand mig ingen ting fordømme,
Der er naadens strømme.

*

- - -

* 366

4. Vil ulykkens vande
Alle tider lande
I min arme vraae,
Vil det snee og regne
Jammer allevegne,
Ja med torden slaae,
Lad det naae
Saa vidt det maae,
Jeg i JEsu vunders giemme
Sidder tryg og hiemme.