Brorson, Hans Adolph Drag, JEsu, mig

Nr. 57.

Mel. O Drøvelse, etc.

Drag, JEsu, mig
Dog efter dig,
Saa følger jeg med længsel,
Siden du, o JEsu, gik
Ud fra verdens trængsel.

2. Drag, JEsu, mig
Dog efter dig,
Fra verdens myre-tue,
At jeg ikke mere tør
Hendes jammer skue.

3. Drag, JEsu, mig
Dog efter dig,
Med Zions brude-skare,
Thi vi kunde ellers let
Vild i verden fare.

4. Drag, JEsu, mig
Dog efter dig,

*

- - -

* * 160

Til himlens fryde-bolig,
Verden er for dine børn
Vildsom og urolig.

5. Drag, JEsu, mig
Dog efter dig,
Til himlen op at fare,
Der at staae med glæde-skriig
I de frommes skare.