Brorson, Hans Adolph O syndig flok, hvo er det, som

Nr. 66.

Mel. Christus kom selv til Jordans Flod.

O syndig flok, hvo er det, som
I ørken paa dig kalder?
Giv agt derpaa, og tænk dig om,
Før du for døden falder,
Vend om, vend om, fra verdens sind,
Din syndig lyst at bryde,
Saa sandt du vil i himlen ind,
Og evig glæde nyde,
Lad bedrings taarer flyde.

2. Hans røst endnu, som torden-brand,
Den sikre hob skal skrekke.
Den lyner ind i syndens stand,
Den døde flok at vække,
Vend om, saa skal du naade faae,
Saa vil GUd dig antage,
Saa skal din syndens nat forgaae,
Og troens lys opdage,
Saa skal du livet smage.

3. Og ligger det paa hiertet svart,
Hvad I har handlet ilde,
Saa skynder eder, kommer snart
Til naadens søde kilde,
GUds lam er her, som ene bar

*

- - -

* * 183

Den gandske verdens synder,
At al hans sag er god og klar,
Som sig til ham kun skynder,
Hans ord det klart forkynder.

4. Saa vend da om i samme stund,
Og giv din GUd dog ære,
Begræd din synd af hiertens grund,
Da vil hand naadig være,
Ja, hvor livsalig, mild og bliid
Vil hand din siel annamme!
Men skynd dig snart i naadens tiid,
Thi bruges ey den samme,
GUds dom dig haardt vil ramme.