Brorson, Hans Adolph Store prophete med himmelske lære,

Nr. 92.

Mel. JEsu giv seyer.

Eller: Sorrig og glæde de vandre tilhobe.

Store prophete med himmelske lære,
Kommen ned til os fra Faderens skiød!
Lær mig hvordan jeg eet med dig kand være,
Det er min længsel, den lærdom er sød,
Siden man saae dig selv døden at døde,
Slangens hans hoved at knuse og støde.

2. Præst udi evighed! tankerne skynde
Alle sig hen udi længsel til dig,
Naar jeg betænker din kierligheds brynde,
At du et offer est bleven for mig,
Du est min talsmand hos Faderen hjemme,
Kand mig, din eyedom, aldrig forglemme.

3. Mægtigste konge! vi ville dig ære,
Stemmer I kierligheds strenge med i!
Lader os til ham taksigelse bære,
Ham, som fra satan os haver giort frie;
Hersk, o livsaligste konge! at dine
Ved dig paa fiendernes halse kand trine.

4. Nu da! saa skal og mit alting sig fryde,
Jeg, som en Christen, vil møde med sang,
Al min formue skal lystig udbryde,
Stemmes og fremmes i glædelig klang,

*

- - -

* * 273

Jeg vil dig prise, o deyligste konge!
Alt det, som aande har, med med mig skal siunge.