Brorson, Hans Adolph O søde JEsu, du

Nr. 50.

O søde JEsu, du
Som lodst af ingen magt dig holde,
Men brød igiennem dødens volde
Og lever evig nu,
Giv, at jeg dig ret udi troen kand finde,
Og evig i aanden mig med dig forbinde.

2. Din død mig glæde spaaer,
Hvor skulde da ey meget mere
Dit liv til salighed regiere,
Mens døden sligt formaaer,
Ach! maatte jeg uden dig alting foragte,
Og i dig at findes, alvorligen trägte.

3. Den store Guddoms kraft,
Som førde dig af gravens mørke,

* *

- - -

* * 142

Har givet mig den livets styrke,
Jeg hidindtil har havt,
Ach lad mig dog med dig af graven oprinde,
Og kraften af samme din styrke befinde.

4. Jeg lever, jeg dog ey,
Thi da du dig med mig indliver,
Og stedse i mit hierte bliver,
Saa est du selv min vey.
Ach! lad mig dog blive eet med dig, mit hierte,
I sindet, i sæder, i glæde og smerte.

5. Dig lever, ikke mig
Min siel, thi du dig haver givet
Til mig i døden og i livet,
Saa giver jeg mig dig,
Saa vil jeg mig fra mig selv gandske forvise,
Din evig at være, dig evig at prise.