Brorson, Hans Adolph I Christne! reiser eder snart

Nr. 48.

Mel. Alleneste Gud i Himmerig, etc.

I Christne! reiser eder snart
Af syndens fule leye,
Den gamle suurdeys leve-art
Aldeles ud at feye,
En ny dey fører Gud herind,
Et nyt og reent usyret sind,
Som kand vor Gud behage.

2. Det er fornødent, at vi maae
Ret undersøgning giøre,
Hvordan vi her i verden gaae,
Og vores levnet føre,
En liden suurdey kand hun ey
Forsyre let den gandske dey,
Og hendes sødhed dæmpe?

3. En syndig gnist, hvorad man leer,
Og ikke strax vil kue,
Kand sette, som man ofte seer,
Den hele siel i lue,
Vort paaske-lam vil, hiertets grund
Skal være renset, reen og sund
Fra syndens skidne væsen.

4. Hvo paaske rigtig holde vil,
Og paaske-lammet smage,
Da maa der bittre urter til
Og poenitentzes lage,
At vorde synden leed og gram,
Saa smage vi vort paaske-lam,
Og kraften af hans pine.

*

- - -

* 137

5. Gid ingen da i syndens dey
Og ondskab paaske æde,
Om man endskiønt paa skalkheds vey
Var længe van at træde,
Men at langt meer ved sandheds brød
Vor paaske-fest kand blive sød
I JEsu kraft og glæde.

6. O JEsu, paaske-lam, forleen
Os denne paaske-gave,
At vi oprigtig hver og een
Maae rene hierter have,
Giv at dit ord og rene bud
Al suurdey af hvert hierte ud
Jo meer og meer maa feye.