Brorson, Hans Adolph Oseyerrige Frelsermand,

Nr. 56.

Mel. Af høyheden oprunden er.

Oseyerrige Frelsermand,
Som bar al verdens synders band,
Nu tager du dit sæde
Hos Majestætens høyre haand,
At legge satans magt i baand,
Ja plat at undertræde,

*

- - -

* * 157

Mægtig,
Prægtig,
Triumpherer,
Jubilerer,
Død og livet
Er vor JEsu undergivet.

2. Den store flok af cherubim
Og mange tusind seraphim
Dig priser høyst fornøyet,
At du os freden haver bragt,
Og til saa stor en Guddoms pragt
Og glæde est ophøyet,
Møder,
Støder
Frisk til sammen,
Amen! amen!
Kraft og ære
Skal vor JEsu evig være.

3. Du est vort hoved, derimod
Vi dine lemmer, kiød og blod,
I dig vi have livet,
Fred, glæde, styrke, mod og lyst,
Forfriskelse og hiertens trøst
Af dig os bliver givet,
Sind, mod,
Liv, blod,
Hver en draabe,
Synge, raabe,

*

- - -

* 158

Fuld af glæde,
JEsu lof i ærens sæde.

4. Drag, JEsu, drag os efter dig,
At hver fremdeles stadelig
Dit rige eftertragter,
Lad os vor vandring føre saa,
At ydmyghed kand med os gaae,
Som verdens pragt foragter.
Stød ned
Stolthed
Fra vort hierte
Til den smerte
At besinde,
Hvor din naade er at finde.

5. O JEsu, vær vor skiul og skiold,
Vor ros, vor skat og hinderhold,
Hvorpaa vi os forlade,
At søge kun vor himmel-skat,
Thi hele verden er besat
Med list og løgn og skade,
Hvor vi
Os i
Verden vende,
Kand vi kiende
Nød og plage,
Hvorimod GUds folk maae tage.

6. Kom naadens throne JEsu Christ,
Du seyers fyrste, Davids qvist,
At stille vore sukke.
Kom du, som var saa mild og god,

*

- - -

* 159

At vilde med dit dyre blod
GUds helligdom oplukke.
Kom brat,
Vor skat!
Lattermilde
Vi da vilde
Med dig stige
Ind i søde himmerige.